Λογιζόμενη έκπτωση τόκου

Η Κύπρος στην προσπάθεια της για την προσέλκυση νέων άμεσων επενδύσεων και την εισροής νέων κεφαλαίων υπάρχουσες επιχειρήσεις παραχωρεί ετήσια φορολογική έκπτωση  για λογιζόμενο τόκο πάνω σε νέα κεφάλαια που εισάγονται στην εταιρεία μετά την 1 Ιανουαρίου 2015.

Τα νέα κεφάλαια μπορούν να εισάγονται είτε υπό την μορφή μετρητών είτε υπό την μορφή  περιουσιακών  στοιχείων  σε  είδος,  όπως  για  παράδειγμα  μετοχές.  Νέα κεφάλαια σημαίνει το μετοχικό κεφάλαιο και το αποθεματικό υπέρ το άρτιο στο βαθμό που αυτά έχουν εξοφληθεί και που έχουν εκδοθεί μετά τη 1 Ιανουαρίου 2015.
Ο τόκος πάνω στα νέα κεφάλαια υπολογίζεται με βάση το “επιτόκιο αναφοράς”, που σημαίνει το επιτόκιο απόδοσης του δεκαετούς κυβερνητικού ομολόγου (στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του φορολογικού έτους) του κράτους στο οποίο επενδύονται τα νέα κεφάλαια, αυξημένο κατά 3%. Το επιτόκιο αναφοράς θα έχει σαν κατώτατο όριο το επιτόκιο απόδοσης του αντίστοιχου δεκαετούς Κυπριακού κυβερνητικού ομολόγου,πλέον περιθώριο 3%.

Το ποσό του λογιζόμενου τόκου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, όπως αυτό θα προσδιοριστεί με βάση τις διατάξεις του νόμου, πριν την αφαίρεση  του  λογιζόμενου αυτού τόκου.Εάν ο λογιζόμενος τόκος είναι κάτω από το 80% του φορολογητέου εισοδήματος,τότε αφαιρείται ολόκληρο το ποσό του λογιζόμενου τόκου. 

Η φορολογική έκπτωση αφορά εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου όσο και  εταιρείες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου αλλά  έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο.

Η φορολογική έκπτωση για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος μιας εταιρείας αφαιρείται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αφαιρείται και ο πραγματικός τόκος που καταβλήθηκε και ισχύουν οι ίδιες πρόνοιες και περιορισμοί για την παραχώρηση της έκπτωσης.Έτσι, ο λογιζόμενος τόκος αφαιρείται όταν τα νέα κεφάλαια που εισάγονται χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση.Για παράδειγμα στην περίπτωση που τα νέα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για αγορά μετοχών, τότε ισχύουν τα ίδια κριτήρια όπως και στην περίπτωση τόκων που καταβάλλονται πάνω σε δάνεια που γίνονται για την απόκτηση των μετοχών.

Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Επισκεφτειτε την κεντρικη ιστοσελιδα της KTC Business Consultants

Εισοδος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η ομάδα της ΚΤC Business Consultants Ltd σας παρέχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη.

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο ή καλέστε μας στο +30 21 0873 7777 για Ελλάδα και +357 22 777020 για Κύπρο.


Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της σελίδας μας
Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine