Φορολογικό Ημερολόγιο

τέλος κάθε μήναΠληρωμή φόρου που αποκόπηκε από τους μισθούς των υπαλλήλων τον προηγούμενο μήνα.
Πληρωμή φόρου που παρακρατήθηκε από πληρωμές σε μη φορολογικούς κατοίκους τον προηγούμενο μήνα.
Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα που παρακρατήθηκε από μερίσματα ή τόκους ή ενοίκια* που πληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
* Όπου ο ενοικιαστής είναι εταιρεία, συνεταιρισμός, η κυβέρνηση ή οι αρχές τοπικής διοίκησης υπάρχει υποχρέωση για παρακράτηση εισφοράς για την άμυνα.
31 ΙανουαρίουΥποβολή δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος (ΤΦ623)για το 2017.
31 ΜαρτίουΗλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος εταιρείας (ΤΦ4) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκ 2018.
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα (ΤΦ1) που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκ 2018.

30 Απριλίου
Πληρωμή πρώτης δόσης φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για το πρώτο τετράμηνο του 2020.
30 Ιουνίου
Πληρωμή τελικού φόρου για το 2019 με αυτοφορολογία, από φυσικά πρόσωπα (εκτός από φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις).
Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα επί των ενοικίων, μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός της Δημοκρατίας για το πρώτο εξάμηνο του 2020.
31 ΙουλίουΗλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος (ΤΦ1)  από μισθωτούς, όταν το μεικτό τους εισόδημα υπερβαίνει τα €19.500 για το 2019.
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εργοδότη (ΤΦ7) για την μισθοδοσία 2019.
Υποβολή δήλωσης υπολογισμού προσωρινής φορολογίας (ΤΦ6) και πληρωμή πρώτης δόσης προσωρινού φόρου για το 2020.
1 ΑυγούστουΠληρωμή τελικού φόρου για το 2019 με αυτοφορολογία (ΤΦ158), από φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.
Πληρωμή προσωπικής φορολογίας 2019, με αυτοφορολογια για αυτοεργοδοτούμενους που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.
31 ΑυγούστουΠληρωμή δεύτερης δόσης φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για το δεύτερο τετράμηνο του 2020.
30 Σεπτεμβρίου
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος (ΤΦ1) για το 2019 από φυσικά πρόσωπα που δεν ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, όταν το μεικτό τους εισόδημα υπερβαίνει τα €19.500.

31 ΔεκεμβρίουΠληρωμή δεύτερης και τελευταίας δόσης προσωρινού φόρου για το 2020.
Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα επί των ενοικίων, μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός της Δημοκρατίας για το δεύτερο εξάμηνο του 2020.
Πληρωμή τρίτης δόσης φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για το τρίτο τετράμηνο του 2020.

Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine