Χαρακτηριστικά

Κυπριακή εταιρεία, γνωστή ως «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» (Limited) έχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) και, κακώς, συγχέεται μερικές φορές με την ελληνική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ). Η χρησιμοποίηση της ορολογίας αυτής είναι, βέβαια, απόρροια της επίδρασης του αγγλοσαξονικού δικαίου στην νομοθεσία της Κύπρου.

Η Κύπρος μετά την 1η Μαΐου 2004 έγινε πλήρες μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εκ τούτου οι Κυπριακές εταιρείες δεν θεωρούνται offshore.

Βασικά Χαρακτηριστικά Κυπριακής Εταιρείας

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Κυπριακής Εταιρείας θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:

  • Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό: Οι κυπριακές εταιρείες πρέπει να διαθέτουν Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό με το οποίο καθορίζουν τις δραστηριότητες με τις οποίες δύναται να ασχοληθεί η εταιρεία καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα ρυθμίζει τις εσωτερικές της υποθέσεις.
  • Μετοχικό κεφάλαιο: Δεν υπάρχει νομική ρύθμιση που να καθορίζει το κατώτατο ή ανώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου της Κυπριακής Εταιρείας. Κεφαλαιουχικός δασμός της τάξης του 0,6% πάνω στο Ονομαστικό Κεφάλαιο πληρώνεται στην Κυβέρνηση με την Εγγραφή της εταιρείας και σε κάθε μετέπειτα αύξηση οποιουδήποτε ποσού του Ονομαστικού Κεφαλαίου.
  • Μέτοχοι: Σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης πρέπει να έχουν έναν τουλάχιστον μέτοχο. Αν επιθυμείτε να διατηρήσετε την ανωνυμία των μετόχων, οι μετοχές είναι δυνατόν να κρατούνται από εταιρεία η οποία ενεργεί ως εμπιστευματοδόχος των μετοχών των ιδιοκτητών, χωρίς να αποκαλύπτεται η πραγματική τους ταυτότητα. Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών τηρείται και απαιτείται απόφαση Κυπριακού Δικαστηρίου πριν από την αποκάλυψη τους.


Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Αν και ο διορισμός ντόπιων συμβούλων δεν απαιτείται από τη νομοθεσία, εν τούτοις για τους φορολογικούς λόγους, θεωρείται επιθυμητός. Τονίζεται ότι, από φορολογικής πλευράς, είναι σημαντικό η εταιρεία να διευθύνεται και να ελέγχεται στην Κύπρο, και έτσι συστήνεται όπως η πλειοψηφία των συμβούλων είναι κάτοικοι Κύπρου.

Γραμματέας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία πρέπει να διαθέτει γραμματέα.

Εγγεγραμμένη διεύθυνση

Ο νόμος απαιτεί επίσης όπως κάθε εταιρεία διαθέτει εγγεγραμμένο γραφείο στην Κύπρο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εμπορική διεύθυνση της Κυπριακής Εταιρείας για διεξαγωγή των εργασιών της.

Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Επισκεφτειτε την κεντρικη ιστοσελιδα της KTC Business Consultants

Εισοδος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η ομάδα της ΚΤC Business Consultants Ltd σας παρέχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη.

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο ή καλέστε μας στο +30 21 0873 7777 για Ελλάδα και +357 22 777020 για Κύπρο.


Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της σελίδας μας
Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine